2 มีนาคม 2562 ผู้ว่าฯลำปางสั่งเข้มเผาป่าต่อเนื่อง-ใช้ชุมชนคุม

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_334891/

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ว่าในพื้นที่สภาพอากาศเริ่มดีขึ้นมาก ในทุกสถานีวัด มีค่า PM 2.5 ลดลง แต่ในสถานีก็ยังเกินค่ามาตรฐานอยู่บ้างเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของลำปางเป็นพื้นที่แอ่งกระทะประกอบการที่ยังมีชาวบ้านลักลอบเผาในพื้นที่ ซึ่งแม้ว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจะได้กำชับให้มีการตรวจเข้มทั้งสั่งปิดป่า ทำรายชื่อของชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่า รวมถึงจับปรับคนเผาป่าดำเนินคดีไปแล้วหลายราย แต่ต้องยอมรับว่าบางทีชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจ เพราะเป็นวีถีชีวิตของพวกเขา ดังนั้นแล้วทางฝ่ายปกครองจึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ขยายความรับรู้สู่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น และใช้มาตราการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการควบคุมช่วยตรวจตรา และตักเตือนไม่ให้ออกไปเผา นอกจากนี้เวลาเกิดเหตุแล้ว ทางอำเภอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบออกไปดับให้แล้วเสร็จ และในส่วนของ ปภ. นั้นยังมีการนำน้ำบรรทุกรถออกไปฉีดพ่นละอองในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดหมอกควันให้น้อยลง ซึ่งคาดว่าจากทุกมาตราการที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นขึ้น น่าจะทำให้สภาพอากาศในจังหวัดลำปางค่อยๆ กลับมาสู่สภาพปกติในเร็ววันนี้